ดูผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ที่ http://vasudevi.thaiddns.com